Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Opinia prawna dotycząca obowiązku wskazywania przez właściciela lub posiadacza osoby której powierzono pojazd w świetle obowiązujących przepisów prawa
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 czerwca 2011 r.