Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Rejestr gości wchodzących do biura
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Odpowiedzialność karna pracownika za przetwarzanie danych osobowych
Obszar przetwarzania danych
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych