Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

 

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency) została powołana do życia rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającym Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

 

W skład Agencji wchodzi zarząd, dyrektor wykonawczy (funkcję tę pełni Prof. Udo Helmbrecht) i jego personel oraz Stała Grupa Przedstawicieli Zainteresowanych Stron. Siedziba Agencji znajduje się w Grecji, w mieście Heraklion.

 

Do najważniejszych zadań Agencji należy m. in. pomaganie instytucjom, organom i urzędom Unii Europejskiej w opracowywaniu polityki z zakresu bezpieczeństwa sieci i informacji. Agencja czynnie działa w zakresie zwiększania i wzmacniania zdolności państw członkowskich do zapobiegania problemom w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, a także skutecznego reagowania na te zdarzenia.

 

NISA współpracuje z instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym również z podmiotami zajmującymi się cyberprzestępczością i ochroną prywatności i danych osobowych, w celu rozwiązania wspólnych problemów. Agencja także wspiera badania naukowe, dobrowolną współpracę między właściwymi organami publicznymi oraz między zainteresowanymi stronami, w tym również uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w Unii.

 

Informacje na temat Agencji dostępne są na stronie internetowej www.enisa.europa.eu.