Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
Kryteria wyboru firmy oferującej usługę outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące danych przedsiębiorców
Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców
Przekazywanie danych osobowych firmie badawczej
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Operatorzy wyszukiwarek internetowych jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Sieciowe serwisy społecznościowe (SNS) jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29