Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Prezes UODO reaguje na nielegalny handel danymi klientów banków
Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020
Kopiowanie dowodów osobistych przez banki
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w sprawie kodeksu postępowania
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Kserowanie dowodów osobistych klientów banku
Powierzenie danych osobowych przez bank firmie pośredniczącej
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Działania administratorów w przypadku naruszenia danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29