Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Rekordowa kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!
Dyrektywa o ochronie sygnalistów a RODO
Przegląd decyzji zagranicznych organów nadzorczych w sprawie ochrony danych osobowych i stosowania RODO w państwach Unii Europejskiej
Przegląd ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Incydent w ochronie danych osobowych. Raport Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
Ankieta samooceny wdrożenia RODO
Kara w wysokości 18 milionów euro za bezprawne przetwarzanie danych
Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników
Gdzie obowiązuje RODO? Terytorialny zakres stosowania
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej
Audyt powdrożeniowy RODO – dlaczego warto
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie RODO i pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zastąpi rejestrację zbiorów w GIODO
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO