Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Incydent w ochronie danych osobowych. Raport Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
Ankieta samooceny wdrożenia RODO
Kara w wysokości 18 milionów euro za bezprawne przetwarzanie danych
Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników
Przedstawiciel podmiotu zagranicznego w UE
Wyznaczenie inspektora ochrony danych przez podmiot spoza Unii Europejskiej
Gdzie obowiązuje RODO? Terytorialny zakres stosowania
Ocena wagi naruszenia
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej
Audyt powdrożeniowy RODO – dlaczego warto
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie RODO i pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zastąpi rejestrację zbiorów w GIODO
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Lista kontrolna - czy jesteś gotowy na ogólne rozporządzenie o ochronie danych
12 kroków do wdrożenia RODO
Analiza ryzyka w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych