Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Jak spełnić obowiązek informacyjny
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Realizacja obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych osobowych
Przetwarzanie danych przestrzennych pracowników – prawa i obowiązki pracodawcy
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.