Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Jak spełnić obowiązek informacyjny
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Realizacja obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych osobowych
Przetwarzanie danych przestrzennych pracowników – prawa i obowiązki pracodawcy
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r.