Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przetwarzanie danych przestrzennych pracowników – prawa i obowiązki pracodawcy
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wynajmującego
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2008 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 czerwca 2013 r.