Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Świadczenie pomocy prawnej - powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych
Opinia na temat udostępniania przez podmiot leczniczy informacji o obecności pacjentów na przymusowym leczeniu kuratorom sądowym
Udostępnianie danych komornikom przez spółdzielnię mieszkaniową
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Udostępnianie przez sąd w postępowaniu cywilnym danych osobowych osobom trzecim
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.