Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Udostępnienie dyplomów nauczycieli
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zatrzymanie dowodu tożsamości w bibliotece
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Dziennik elektroniczny jako zbiór danych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Obszar przetwarzania danych
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Kto ponosi odpowiedzialność karną