Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

NSA: przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO
Accredia będzie wspierać Włochów w celu zarządzania akredytacjami jednostek oceniających zgodność
Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii aktualizuje wytyczne dotyczące międzynarodowych przekazów danych osobowych
Serbia - administracja publiczna zobowiązana do publikowania informacji o swojej pracy
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Dostęp do całego rejestru wyborców gminy
Udostępnienie danych osobowych przewodniczącego i radnych zawartych w korespondencji e-mail
Udostępnianie wyników rekrutacji na studia na podstawie dostępu do informacji publicznej
Podstawy do podania informacji o powiązaniach osobistych sędziego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data urodzenia sędziów jako informacja publiczna
Wrażliwe dane osobowe w protokole kontroli publikowanym w BIP
Tajny czy jawny charakter sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w świetle prawa do informacji publicznej