Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
WEBINARY-  Bezpłatne dla ABONENTÓW ODOSERWIS.pl, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
WEBINARY- Bezpłatne dla ABONENTÓW ODOSERWIS.pl, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
Sprawdź czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych? – BEZPŁATNA ANKIETA
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (78)
Konferencja GigaCon- "IT w Ubezpieczeniach”- 23 czerwca 2022 r.
Kara administracyjna za utratę świadectwa pracy przez pracodawcę i niezgłoszenie tego zdarzenia do UODO
Certyfikaty zgodności z RODO - czy są wydawane?
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Czy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych od osób będących na kwarantannie?
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Wyrok TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 czerwca 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 grudnia 2021r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2021r.

Profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych

Z myślą o wszystkich osobach zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną danych osobowych - stworzyliśmy profesjonalny portal Odoserwis.pl. Jego celem jest przekazywanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także dostarczanie informacji o wszelkich zmianach i nowościach pojawiających się w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych. Nasi eksperci specjalnie dla Państwa na bieżąco śledzą wszystkie regulacje, szczegółowo analizując nowe przepisy. Z serwisu mogą korzystać m.in. administratorzy bezpieczeństwa informacji, inspektorzy ochrony danych, specjaliści działów kadr oraz pracownicy, którym powierzono zadania w obszarze ochrony danych osobowych.

Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Z wielu źródeł wynika, że rok 2017 i 2018 będą przełomowe dla tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Wszystko to za sprawą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy we wszystkich krajach członkowskich zajmą miejsce obowiązujących do tej pory 28 odpowiedników polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Na ich mocy zmieni się podejście do całej dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Dotychczasowe obowiązki jak np. zgłoszenia zbiorów do rejestracji, prowadzenie rejestru zbiorów, wykonywanie sprawdzeń przestaną być wymagane, a pojawi się szereg nowych obowiązków takich jak ochrona danych w fazie projektowania, ocena skutków dla ochrony danych, ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy zgłaszanie naruszeń. Nowe przepisy nałożą zatem nowe obowiązki w sektorze ochrony danych osobowych, a za ich naruszenia będą grozić wysokie kary finansowe.