Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Dyrektywa o ochronie sygnalistów a RODO
Przegląd decyzji zagranicznych organów nadzorczych w sprawie ochrony danych osobowych i stosowania RODO w państwach Unii Europejskiej
Przegląd ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (60)
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO