Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
EROD przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie RODO 04/2022
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
Rekordowa kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!
Dyrektywa o ochronie sygnalistów a RODO
Certyfikaty zgodności z RODO - czy są wydawane?
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji