Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

EROD informuje o skutkach ram ochrony danych UE-USA
Datatilsynet i Norwegian Accreditation współpracują w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących zgodnie z RODO
Komisja Europejska proponuje nowe rozporządzenie proceduralne w celu skuteczniejszego egzekwowania RODO w sprawach transgranicznych
Zaktualizowane narzędzie do kompleksowego zarządzania przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - Gestiona
EROD publikuje przegląd spraw dotyczących prawa do sprzeciwu i usunięcia danych
Certyfikaty zgodności z RODO - czy są wydawane?
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji