Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Komisja Europejska wstępnie kwestionuje model reklamowy Meta „zapłać lub wyraź zgodę” jako niezgodny z DMA
Obowiązek współpracy administratora z Prezesem UODO potwierdzony w wyroku WSA w Warszawie
Sprawozdanie z prac grupy zadaniowej ChatGPT
EDPB krytykuje modele "zgoda albo płatność" za brak prawdziwego wyboru
Europejska Rada Ochrony Danych uruchamia inicjatywę na 2024 rok skupiającą się na prawie dostępu
Certyfikaty zgodności z RODO - czy są wydawane?
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji