Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych

Wytyczne w sprawie certyfikacji i identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 Rozporządzenia (Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation)
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące Zakresu Terytorialnego (art. 3 RODO)
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu świadczenia usług online osobom, których dane dotyczą.
Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679
Wytyczne dotyczące zgody w RODO
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych DPIA oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679
Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych DPO
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych