Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

SKLEP RODO

Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
VIDEO - Jak prawidłowo prowadzić działania marketingowe i nie narazić się na konsekwencje niezgodności z RODO? - zapis webinaru z dnia 27 stycznia 2022 roku
Lista kontrolna do przeprowadzenia samodzielnego audytu zgodności z RODO w działach kadr
Księga wzorów klauzul informacyjnych w obszarze kadrowym
VIDEO - RODO w online marketingu - zapis webinaru z dnia 3 marca 2021 r. wraz z materiałami
VIDEO - RODO w działaniach sprzedażowych - zapis webinaru z dnia 19 marca 2021 wraz z materiałami szkoleniowymi
VIDEO - Jak współpracować z Urzędem Ochrony Danych Osobowych aby uniknąć kar? - zapis webinaru z dnia 23 marca 2021 r.
Księga klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i komunikacji z organem nadzoru
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zestaw wzorów rejestrów na potrzeby RODO
PAKIET: Lista kontrolna do przeprowadzenia audytu wewnętrznego przez IOD + Lista kontrolna Regulaminu pracy zdalnej