Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Grupa Państw Europy Środkowej i Wschodniej

 

Powstanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej zainicjowane zostało przez polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod koniec 2001 r.

 

Współpraca dotyczy organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej i wspiera rozwój ochrony prywatności na tym obszarze.

 

W trakcie zorganizowanego w dniu 17 grudnia 2001 r. spotkania rzeczników z państw Europy Środkowej i Wschodniej została podpisana Deklaracja Końcowa, w której przedstawiciele organów ochrony danych osobowych z Czech, Węgier, Litwy, Słowacji, Estonii, Łotwy oraz Polski zadeklarowali chęć współpracy i wzajemnej pomocy. Obecnie również Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Rumunia, Albania, Mołdawia, Serbia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, oraz Słowenia i Federacja Rosyjska współpracują jako obserwatorzy.

 

Spotkania organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej mają charakter cykliczny, poruszane są na nich kwestie związane z dzieleniem się informacjami i doświadczeniami a także zwiększanie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Oficjalna strona znajduje się pod adresem www.ceecprivacy.org.