Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Unia Europejska: Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymiany danych pomiędzy władzami: Prüm II
Szwajcaria: Obecne prawo o ochronie danych ma bezpośrednie zastosowanie do sztucznej inteligencji
Parlament Europejski przyjął Data ACT
Rząd Wielkiej Brytanii organizuje inauguracyjny Globalny Szczyt Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji w celu kształtowania przyszłości AI
Raport o cyberbezpieczeństwie w Niemczech na rok 2023: ransomware jako wiodące zagrożenie
Wielka Brytania: DSIT publikuje wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa sztucznej inteligencji i wykazuje powszechne poparcie dla testów bezpieczeństwa AI
Unia Europejska: Raport ENISA z 2023 roku dotyczący krajobrazu cyberbezpieczeństwa
Wart naśladowania projekt szwedzkiego urzędu ds. ochrony prywatności dotyczący pomocy firmom tworzącymi innowacyjne projekty
UE: Komisja publikuje zaktualizowane projektowe wzorce klauzul umownych dla zakupu technologii sztucznej inteligencji przez instytucje publiczne
Google zobowiązuje się do umożliwienia użytkownikom lepszej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych
Baza danych o przejrzystości w ramach DSA
Unia Europejska: nowe rozporządzenie UE tj. akt o zarządzaniu danymi, promujące współdzielenie danych weszło w życie
Holandia: Raport AP w sprawie ryzyka związanego z algorytmami i sztuczną inteligencją
Komitet Nauki, Innowacji i Technologii w Wielkiej Brytanii opublikował raport wstępny na temat zarządzania sztuczną inteligencją
Hiszpania tworzy pionierski narodowy organ nadzoru nad sztuczną inteligencją
UE: Komisja prowadzi konsultacje w sprawie raportowania technik profilowania konsumentów
Aktualny stan prac nad projektem polskiej ustawy o sygnalistach
EROD informuje o pierwszym przeglądzie ochrony danych w Japonii
ICO publikuje wnioski wyciągnięte z wydanych w ostatnich miesiącach decyzji
Włochy: ANAC uruchamia portal whistleblowingowy