Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Paski plików cookie i zgoda – wg. czeskiego organu ochrony danych
Rada UE uzgodniła stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego gromadzenia i udostępniania danych na potrzeby krótkoterminowego wynajmu miejsc noclegowych
NOYB składa skargi na strony internetowe i brokerów danych dotyczące wniosków o dostęp
BfDI w Niemczech z zadowoleniem przyjmuje zmiany w wymaganiach dotyczących uwierzytelniania telefonu przez dostawców usług telekomunikacyjnych
ENISA publikuje raport na temat cyberubezpieczeń
Komisja Europejska i Rada UE zakazały pracownikom korzystania z TikTok
ICO i NCSC odradzają płacenie okupu cyberprzestępcom. ICO i NCSC wspólnie sprzeciwiają się dokonywaniu płatności za oprogramowanie ransomware
Polska pozwana za brak transpozycji dyrektywy o sygnalistach
UE: komisja parlamentarna przyjmuje projekt ustawy o danych
Ustawa o AI w Parlamencie Europejskim
UE i Indie powołały Radę ds. Handlu i Technologii
Nowa szwajcarska federalna ustawa o ochronie danych
Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące liczby użytkowników, jaką musi mieć platforma notowana na DSA
Duńska Agencja Ochrony Danych (Datatilsynet) ogłosiła swoje obszary zainteresowania na rok 2023, jeśli chodzi o działania nadzorcze
ICCL zaniepokojona ustawą Garda Síochána z 2022 r., która pozwoli policji na stosowanie urządzeń nagrywających
CNIL rozpoczyna konsultacje społeczne na temat czynników ekonomicznych związanych z gromadzeniem danych za pośrednictwem aplikacji
DSK publikuje opinię na temat zasad nakładania kar związanych z art. 83 RODO
Czeski organ ochrony danych osobowych publikuje plany kontroli na 2023 rok
Datatilsynet wydaje raport na temat przejrzystości AI
Prezydent Finlandii ogłasza wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów