Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pozew w imieniu tysięcy Holendrów przeciwko Google: żądają odszkodowania w wysokości 750 Euro na osobę
Datatilsynet wydał kompleksowe wytyczne dotyczące dostępu pracodawców do skrzynek mailowych pracowników i innych przechowywanych elektronicznie materiałów
Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych
Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek
ENISA stwierdza, że oprogramowanie ransomware stanowi 54% zagrożeń cyberbezpieczeństwa w sektorze opieki zdrowotnej
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Monitoring poczty elektronicznej przez pracodawcę
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.

Ochrona danych osobowych a firma

Regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do większości firm funkcjonujących na rynku. Szczególnie istotne znaczenie w tym zakresie ma ustawa o ochronie danych osobowych, która określa obowiązki przedsiębiorstw dotyczące ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest na tyle istotna, że naruszenie obowiązujących wymagań może pociągać właścicieli przedsiębiorstwa lub zarządzających nawet do odpowiedzialności karnej. Warto podkreślić, iż już niebawem w związku z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych firmy ponosiły będą także odpowiedzialność finansową w wysokości do 10000000 EUR lub 20000000 EUR.

Artykuły i orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych w firmie

W naszym serwisie w zakładce Biznes oraz w zakładce Branże można znaleźć szereg przydatnych artykułów oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych dla potrzeb sprzedaży, obsługi klienta, reklamacji, zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przekazywania danych w grupach kapitałowych, przechowywania dokumentacji pracowniczej, przetwarzania danych kandydatów do pracy. Wszystkie publikacje zostały przygotowane przez ekspertów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w tematyce ochrony danych osobowych. W Odoserwis.pl prezentujemy także najważniejsze decyzje i orzeczenia dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych przez firmy. Są to między innymi decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, postanowienia Sądów Najwyższych oraz wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Publikujemy także wzory dokumentów, klauzul informacyjnych i klauzul zgód do zastosowania wobec pracowników i klientów.