Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO i ich konsekwencje
Kierunki zmian w wymogach prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych na gruncie RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Świadczenie pomocy prawnej - powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych
Kontrola prywatnych narzędzi pracownika użytych w miejscu pracy wbrew regulacjom pracodawcy
Prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Udostępnienie dyplomów nauczycieli
Administrator danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
Udostępnienie danych osobowych pracowników podmiotowi realizującemu badanie sprawozdania finansowego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 22 lipca 2015 r
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.

Ochrona danych osobowych a firma

Regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do większości firm funkcjonujących na rynku. Szczególnie istotne znaczenie w tym zakresie ma ustawa o ochronie danych osobowych, która określa obowiązki przedsiębiorstw dotyczące ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest na tyle istotna, że naruszenie obowiązujących wymagań może pociągać właścicieli przedsiębiorstwa lub zarządzających nawet do odpowiedzialności karnej. Warto podkreślić, iż już niebawem w związku z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych firmy ponosiły będą także odpowiedzialność finansową w wysokości do 10000000 EUR lub 20000000 EUR.

Artykuły i orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych w firmie

W naszym serwisie w zakładce Biznes oraz w zakładce Branże można znaleźć szereg przydatnych artykułów oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych dla potrzeb sprzedaży, obsługi klienta, reklamacji, zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przekazywania danych w grupach kapitałowych, przechowywania dokumentacji pracowniczej, przetwarzania danych kandydatów do pracy. Wszystkie publikacje zostały przygotowane przez ekspertów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w tematyce ochrony danych osobowych. W Odoserwis.pl prezentujemy także najważniejsze decyzje i orzeczenia dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych przez firmy. Są to między innymi decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, postanowienia Sądów Najwyższych oraz wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Publikujemy także wzory dokumentów, klauzul informacyjnych i klauzul zgód do zastosowania wobec pracowników i klientów.