Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

NSA: przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO
Accredia będzie wspierać Włochów w celu zarządzania akredytacjami jednostek oceniających zgodność
Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii aktualizuje wytyczne dotyczące międzynarodowych przekazów danych osobowych
Serbia - administracja publiczna zobowiązana do publikowania informacji o swojej pracy
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostępnianie oświadczeń majątkowych na stronie internetowej urzędu gminy
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 roku
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r.