Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Udostępnianie oświadczeń majątkowych na stronie internetowej urzędu gminy
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 roku
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r.