Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Decyzja PUODO z dnia 16 lipca 2020 r. (indywidualny przedsiębiorca)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18.02.2020 r. (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku)
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 17 czerwca 2014 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 lutego 2012 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 października 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 4 września 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 listopada 2004 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.