Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

PATRONAT MEDIALNY

Odoserwis.pl poz. prasowa 3708; ISSN 2450-6427

 

Kontakt do redakcji www.odoserwis.pl
 

Zgłoszenia: e-mail: cok@odoserwis.pl
 

Odoserwis.pl to czasopismo internetowe będące źródłem aktualnych, rzetelnych i bezstronnych informacji na temat ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i nowych technologii, nie tylko z kraju lecz także z Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

 

Czytelnikami odoserwis.pl są osoby zawodowo zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych, bezpieczeństwem informacji, w tym cyberbezpieczeństwem, AI: inspektorzy ochrony danych, compliance officers, dyrektorzy i pracownicy działów prawnych, działów HR, działów IT, prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji, radcowie prawni, adwokaci, audytorzy wewnętrzni.

 

 

 

Odoserwis.pl wspierając działalność edukacyjną  we wskazanych obszarach proponuje bezpłatną promocję wydarzeń konferencyjnych i szkoleniowych. Umożliwiamy objęcie patronatem medialnym Odoserwis.pl wydarzenia organizowanego zarówno przez instytucje lub firmy dotyczącego problematyki ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, legal tech, legal design, legal agile, compliance, edukacji prawnej i informatycznej.

 

Odoserwis.pl nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze reklamowym i sprzedażowym, tj. służącym jedynie promocji produktów i usług organizatora lub partnerów wydarzenia.

 

W odoserwis.pl publikujemy kilka artykułów tygodniowo. Portal odwiedza rocznie kilkadziesiąt tysięcy czytelników. Każda informacja z Odoserwis.pl jest także publikowana w formie postów w mediach społecznościowych na stronach Odoserwis.pl na Facebook’u oraz Linkedin, a także udostępniana przez konta osobiste pracowników do łącznie ponad 20 000 kontaktów.

 

Wszelkie artykuły dotyczące aktualności dostępne są bezpłatnie.

 

Obecnie poszukujemy partnerów do współpracy, która opierałaby się na obopólnych korzyściach. Współpraca ta nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami po Państwa stronie, a mamy nadzieję zwiększy ilość uczestników Państwa konferencji lub szkoleń oraz będzie dla nich wartością dodaną.

 

Proponowany model współpracy:

 

Co dajemy w ramach patronatu medialnego?

 • zapowiedź wydarzenia na stronie głównej portalu w postaci artykułu
 • zamieszczenie bannera zapowiadającego wydarzenie na stronie głównej odoserwis.pl
 • zamieszczenie informacji o konferencji/szkoleniu w kalendarzu wydarzeń
 • zapowiedź wydarzenia w naszych mediach społecznościowych (Linkedin i Facebook)
 • realizacja konkursu promującego wydarzenie wśród czytelników (jeśli organizator udostępni bilety na ten cel)
 • udział przedstawiciela redakcji w wydarzeniu i relacja na stronie portalu
 • możliwość umieszczenia relacji z wydarzenia oraz posta podsumowującego po konferencji w mediach społecznościowych (Linkedin i Facebook)

 

Czego oczekujemy w ramach patronatu medialnego?

 • zamieszczenia informacji o patronacie na stronach wydarzenia i w mediach społecznościowych
 • zamieszczenia informacji o patronacie w materiałach konferencyjnych (jeśli takie są przygotowane)
 • przekazania wejściówek na wydarzenie dla przedstawicieli redakcji (2 wejściówki)
 • możliwości wystawienia roll’up-a reklamującego portal w ramach przestrzeni wydarzenia
 • możliwości ustawienia niewielkiego stoiska  z ulotkami reklamujących portal wśród uczestników wydarzenia.

 

Jednocześnie jeżeli byliby Państwo zainteresowani naszym udziałem jako ekspertów w prowadzonych przez Państwa szkoleniach, jesteśmy otwarci również na taką współpracę

 

Nie jest to lista kompletna i każda kolejna propozycja może rozszerzyć albo doprecyzować zakres współpracy, jesteśmy również otwarci na wszelkie Państwa sugestie.

 

 

Jak wystąpić o patronat medialny?

 • Patronat Odoserwis.pl jest udzielany:
  • - na podstawie wniosku o patronat złożonego przez organizatora wydarzenia
  • - w wyniku kontaktu przedstawiciela  Odoserwis.pl z organizatorem wydarzenia
 • Wniosek o patronat należy złożyć co najmniej na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia wydarzenia
 • Wniosek powinien zawierać informacje o organizowanym wydarzeniu takie jak:
  • - nazwa organizatora
  • - temat, data i miejsce oraz formuła wydarzenia (stacjonarnie, on-line, hybrydowo)
  • - charakterystyka grupy odbiorców
  • - szacowana ilość uczestników
  • - szczegółowy program wraz z nazwiskami prelegentów/wykładowców
  • - wykaz sponsorów/partnerów/patronów wydarzenia
  • - dane osoby kontaktowej
 • Decyzja o podjęciu patronatu będzie podjęta w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku
 • W przypadku decyzji pozytywnej organizator i Odoserwis.pl ustalają warunki szczegółowe patronatu w trybie bezpośrednich uzgodnień roboczych
 • Wnioski o patronat należy składać mailowo na adres: cok@odoserwis.pl

 

Uwagi końcowe

 • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przesłanych  materiałów do publikacji;
 • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych;
 • Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy;
 • Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o patronat medialny bez podania przyczyny;
 • Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym.

 

 

 

 

pdf

BROSZURA PATRONAT MEDIALNY

Pobierz plik [596.88 KB]

WYKAZ KONFERENCJI I SZKOLEŃ NAD KTÓRYMI ODOSERWIS.PL OBJEMOWAŁ PATRONAT MEDIALNY W OSTATNICH LATACH

 

 

2016

- konferencja CPI (Centrum Promocji Informatyki)

- konferencja medyczna w Łodzi wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia (ok. 120 osób)

- konferencja medyczna w Poznaniu -  wielkopolska edycja konferencji w całości poświęconej gabinetom stomatologicznym: Dental Business Trends: Marketing i Praktyka Zarządzania (ok. 150 osób)

- konferencja dla Banków Spółdzielczych w Warszawie ( ok. 150 osób)

 

2017

- CPI Szkolenie: "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"  ( 13 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Wrocław ( ok.100 osób)

- CPI Szkolenie: "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH" (18 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Poznań ( ok.100 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Warszawa ( ok.120 osób)

- IT w Służbie Zdrowia GigaCon ( ok.130 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management Katowice

- STORAGE PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - Warszawa (60 osób)

- RIBA Forum – RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt. Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji –Warszawa (270 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Szczecin ( ok.100 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management – Kraków  (120 osób)

- IT w Uczelniach GigaCon ( 50 osób)

- Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości ( 50 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Rzeszów

- Dental Busienss Trend-  Łódź ( ok.130 osób)

- Kongres Bezpieczeństwo Sieci- Wrocław (ok. 50 osób)

- III Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie- Katowice (300 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Gdańsk

- IT w Bankowości GigaCon- Warszawa

- CPI Szkolenie: "XXII Forum ADO/ABI – Warszawa (160 osób)

- CPI Szkolenie: "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"- Warszawa (15 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Warszawa

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Wrocław

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Toruń (ok. 100 osób)

- CPI Szkolenie: "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH" (16 osób)

- Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym- Katowice

- Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym- Poznań

- Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym- Łódź

- Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym- Gdańsk

- CPI Szkolenie: "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH" ( 30 osób)

- Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym- Warszawa

- "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie"- Warszawa (70 osób)

- Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

- CPI Szkolenie: "Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?"- Warszawa

- CPI Szkolenie: "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"- Warszawa

- Kierunki Rozwoju Techonologii IT- Gietrzwałd ( 100 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Kielce ( ok.100 osób)

- Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań- Warszawa ( 60 osób)

- Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

- CPI Szkolenie: "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)" (20 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Lublin

- „Nowe wyzwania w administracji publicznej ”- Warszawa (80 osób)

- CPI Szkolenie: "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Gdańsk (100 osób)

- CPI Szkolenie: "Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych"- Warszawa (20 osób)

- Narodowy Kongres Praw Pacjenta i Praw Lekarza - Warszawa ( 100 osób)

- CPI Szkolenie: Warsztaty "Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Przygotowanie ABI Do Funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)”- Warszawa

- Dental Business Trends- Katowice (120 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Białystok

- CPI Szkolenie: Warsztaty "Dostęp Do Informacji Publicznej I Odmowa Udostępnienia”- Warszawa (15 osób)

- CPI Szkolenie: Szkolenie "Nowe Europejskie Prawo Ochrony Danych Osobowych"- Warszawa (20 osób)

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Zielona Góra ( 80 osób)

- Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?- Wrocław (30 osób)

- CPI Szkolenie: Szkolenie "Szacowanie Ryzyka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”- Warszawa

- Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?- Warszawa (20 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Bydgoszcz

- Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem- Warszawa (70 osób)

- III Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia- Warszawa (350 osób)

- Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu (FORTiB)- Osiek (ok. 60 osób)

- CPI Szkolenie: Szkolenie "Reforma Systemu Oświaty W 2017 R. - Postępowanie Z Dokumentacja Tworzonych, Diałających, Łączonych, Przekształcanych I Likwidowanych Szkół, Przedszkoli Oraz Placówek”- Warszawa

- CPI Szkolenie: XXIII Forum Ado/Abi "Zabezpieczenie Danych Osobowych W Systemie Informatycznym Według Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych (RODO)”- Warszawa (170 osób)

- Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?- Łódź

- CPI Szkolenie: Szkolenie "Prawne Aspekty Profilowania Osób”- Warszawa

- CPI Szkolenie: szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"- Warszawa

- Forum Menadżerów Służby Zdrowia-  Szczecin (120 osób)

- Konferencje Innova Med Hospital Management- Wrocław

- Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?- Gdańsk

- CPI Szkolenie: Warsztaty "Dostęp Do Informacji Publicznej A Ochrona Danych Osobowych"- Warszawa

-CPI Szkolenie: szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"- Warszawa

 

2018

- Konferencja: Jak wdrożyć RODO w przedsiębiorstwach sektora ochrony środowiska- Łódź

- Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO- Warszawa

 

2020

- IT Security Trends – wyzwania cyberbezpieczeństwa edycja I- online

- Konferencji Banking Tech & Security- online

- It Security Trends - wyzwania cyberbezpieczeństwa edycja II- online

 

2021

- It Security Trends - wyzwania cyberbezpieczeństwa edycja I- online

- Kongres  Banking Tech&Security- online

- It Security Trends - wyzwania cyberbezpieczeństwa edycja II- online

 

2022

- konferencja GigaCon - "Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych"- online

- Konferencja GigaCon- IT W SŁUŻBIE ZDROWIA"- online

- Konferencja GigaCon - BPM. Robotyzacja i automatyzacja procesów- online

- GigaCon- Targi Pracy Kariera IT- online

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- II Ogólnopolski Kongres ''Menedżer w Służbie Zdrowiu''- Łódź

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menadżerów Służby Zdrowia, Toruń 2022

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menadżerów Służby Zdrowia, Białystok 2022

- It Security Trends- online

- Forum on-line Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD) Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element projektowania prywatności na gruncie RODO (pomiędzy prywatnością i bezpieczeństwem)- CPI

- Konferencja GigaCon – „IT w Bankowości” - online

- Konferencja GigaCon- „IT w Administracji” - online

- Konferencja digitalk  “Konkretnie o marketingu i sprzedaży”

- Konferencja GigaCon „Kongres Bezpieczeństwa Sieci” - online

- konferencja GigaCon- „Data Center ” - online

- konferencja GigaCon- „IT w Uczelniach ” – online

- Mazowieckie Centrum Biznesowe - VI Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

- Konferencja GigaCon- ""IT w Produkcji i Logistyce"- online

- Konferencja GigaCon- CLOUD COMPUTING- online

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menadżerów Służby Zdrowia- Rzeszów

- Konferencja GigaCon- "IT w Ubezpieczeniach”- online

- Puls Biznesu- Ochrona danych osobowych i innych informacji - doświadczenia i trendy w 2022 r.- szkolenie płatne

- Puls Biznesu- XV Forum Dyrektorów Działów Prawnych - szkolenie płatne

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menedżerów Służby Zdrowia, Warszawa 2022.

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Forum Menedżerów Służby Zdrowia, Wrocław 2022.

- CPI – „SPECJALISTYCZNE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI”- online

- CPI – „MONITORING WIZYJNY A RODO”-online

-CPI-„COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE”-online

- Konferencja GigaCon- „It w Służbie Zdrowia”- online

- Konferencja GigaCon „Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT”-online

 - Mazowieckie Centrum Biznesowe –„ Kongres Menedżera Zdrowia”

- Konferencja GigaCon- "Wirtualne targi pracy kariara IT”-online

- CPI- „PRAWNIE UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH - warsztaty RODO jak przeprowadzić test równowagi”

- CPI- „RODO w archiwach”

- Konferencja GigaCon- „ IT w Uczelniach”-online

- Fundacja Academic Partners- The Hack Summit - online

- Konferencja GigaCon- „ Cloud Computing”-online

- Konferencja GigaCon- BPM – Business Process Management - online

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- MenageMed, Kraków 2022.

- Miasto Poznań - POZITIVE TECHNOLOGIES 2022

- Konferencja GigaCon- „ Data Center”-online

- CPI- Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD) „Wyzwania regulacyjne w zakresie ochrony danych osobowych na 2023”

- Konferencja GigaCon- „ IT w Administracji”-online

- Konferencja GigaCon- „ IT w Ubezpieczeniach”-online

- Konferencja GigaCon- „Kongres Bezpieczeństwo Sieci”-online

 

2023

- Konferencja GigaCon- „EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie”- online

- Konferencja GigaCon- „IT w Służbie Zdrowia”-online

- Mazowieckie Centrum Biznesowe- Ogólnopolski Kongres “Menedżer w Służbie Zdrowiu”- Łódź

- Wydarzenie GigaCon- „Kariera IT-”-online

- Konferencja GigaCon- „IT na Uczelniach”-online

- Konferencja GigaCon- „Data Center”-online