Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

ICCL prosi Tesco o zaprzestanie niepotrzebnego przetwarzania danych
Przegląd decyzji zagranicznych organów nadzorczych w sprawie ochrony danych osobowych i stosowania RODO w państwach Unii Europejskiej
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
UKE: Marketing telefoniczny a uzasadniony interes administratora
Forma przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe dla celów dowodowych
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 września 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.