Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Forma przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe dla celów dowodowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
W jaki sposób zorganizować konkurs zgodnie z RODO
Prawnie usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadnione interesy w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.