Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Forma przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe dla celów dowodowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
W jaki sposób zorganizować konkurs zgodnie z RODO
Prawnie usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadnione interesy w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2019 r.
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.