Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Powierzenia przetwarzania danych przez spółkę
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Udostępnienie danych osobowych pracowników podmiotowi realizującemu badanie sprawozdania finansowego
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.