Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

EROD- wskazówki, oświadczenia, opinie

Sprawozdanie z prac grupy zadaniowej ChatGPT
EDPB krytykuje modele "zgoda albo płatność" za brak prawdziwego wyboru
Europejska Rada Ochrony Danych uruchamia inicjatywę na 2024 rok skupiającą się na prawie dostępu
EROD określiła pojęcie głównej jednostki organizacyjnej w kontekście RODO
Narzędzie EROD do audytu stron internetowych
Sprawozdanie EROD z badania dotyczącego funkcji inspektora ochrony danych (DPO)
Wytyczne w sprawie art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej
EROD informuje o skutkach ram ochrony danych UE-USA
EROD publikuje przegląd spraw dotyczących prawa do sprzeciwu i usunięcia danych
EROD opublikował przewodnik dotyczący ochrony danych osobowych dla małych przedsiębiorstw
EROD aktualizuje wytyczne dotyczące identyfikacji organu wiodącego i zgłaszania naruszeń
EROD przyjmuje ostateczną wersję wytycznych w sprawie praw osób, których dane dotyczą – prawo dostępu
Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) publikuje wytyczne dotyczące zawiadamiania o naruszeniach 2.0.
EROD publikuje ostateczne wytyczne dotyczące przekazywania danych i interfejsów mediów społecznościowych
EROD przyjmuje sprawozdanie końcowe z wyników prac grupy zadaniowej ds. banerów cookie
EROD opublikowała wiążącą decyzję dotyczącą WhatsApp
EROD wydaje oświadczenie w sprawie orzeczenia TSUE dotyczącego PNR
EROD przyjmuje wiążące decyzje w sprawie rozstrzygania sporów na podstawie art. 65 dotyczące Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
EROD pracuje nad zaleceniami dotyczącymi wiążących reguł korporacyjnych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wykaz aspektów proceduralnych wymagających harmonizacji