Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

EROD- wskazówki, oświadczenia, opinie

EROD informuje o skutkach ram ochrony danych UE-USA
EROD publikuje przegląd spraw dotyczących prawa do sprzeciwu i usunięcia danych
EROD opublikował przewodnik dotyczący ochrony danych osobowych dla małych przedsiębiorstw
EROD aktualizuje wytyczne dotyczące identyfikacji organu wiodącego i zgłaszania naruszeń
EROD przyjmuje ostateczną wersję wytycznych w sprawie praw osób, których dane dotyczą – prawo dostępu
Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) publikuje wytyczne dotyczące zawiadamiania o naruszeniach 2.0.
EROD publikuje ostateczne wytyczne dotyczące przekazywania danych i interfejsów mediów społecznościowych
EROD przyjmuje sprawozdanie końcowe z wyników prac grupy zadaniowej ds. banerów cookie
EROD opublikowała wiążącą decyzję dotyczącą WhatsApp
EROD wydaje oświadczenie w sprawie orzeczenia TSUE dotyczącego PNR
EROD przyjmuje wiążące decyzje w sprawie rozstrzygania sporów na podstawie art. 65 dotyczące Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
EROD pracuje nad zaleceniami dotyczącymi wiążących reguł korporacyjnych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wykaz aspektów proceduralnych wymagających harmonizacji
Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła pierwszą Europejską Pieczęć Ochrony Danych
Opina EROD w sprawie rozumienia szkody niemajątkowej, o której mowa w art. 82 RODO
EROD wydaje opinię w sprawie kryteriów certyfikacji europejskiej pieczęci prywatności EuroPriSe
EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) publikuje w dniu 17 sierpnia 2022 r wiążącą decyzję art. 65 ust. 1 lit. a) dotyczącą Accor SA
EROD przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie RODO 04/2022
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wypowiedziała się na temat aplikacji wspierających walkę z pandemią
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała opinie na temat wykazów rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych.