Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Orzeczenia TSUE

TSUE: Automatyczne ustalenie prawdopodobieństwa dotyczącego zdolności danej osoby do obsługi pożyczki stanowi profilowanie w rozumieniu RODO
TSUE wydaje wstępne orzeczenie w sprawie odwołania inspektora ochrony danych i konfliktu interesów
TSUE wydaje wyrok w sprawie wykonywania administracyjnych i cywilnych środków odwoławczych na podstawie RODO
TSUE nadaje fikcyjne nazwy zanonimizowanym orzeczeniom sądowym ze względu na ochronę danych osobowych
TSUE odrzucił skargę WhatsApp na decyzję EROD, która doprowadziła do grzywny w wysokości 267 mln USD
TSUE nakłada na wyszukiwarki obowiązek usuwania wyników wyszukiwania, gdy są one ewidentnie niedokładne
Rzecznik Generalny TSUE wydaje opinię w sprawie retencji i dostępu do danych internautów
Wyrok TSUE w przedmiocie interpretacji zasad celowości i ograniczenia przechowywania w ramach RODO
Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
Organy ochrony konkurencji mogą oceniać przestrzeganie RODO - Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie Meta Platforms i in. C-252/21
Dwa orzeczenia TSUE dotyczące retencji danych
Belgijski sąd gospodarczy kieruje wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego do TSUE w sprawie IAB TCF