Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Udostępnienie danych do Urzędu Statystycznego przez leasingodawcę
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Pozyskiwanie danych osobowych osób trzecich w procesach związanych z podpisaniem umowy faktoringowej
Przetwarzanie danych osobowych klientów, z którymi nie zostały podpisane umowy faktoringowe
Przekazywanie danych klientów do baz zewnętrznych, z których korzystają inni faktorzy w celach związanych z prowadzeniem działań marketingowych
Udostępnianie danych osobowych potencjalnych klientów do instytucji finansowych w celach związanych z oceną kondycji finansowej
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Działania administratorów w przypadku naruszenia danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29