Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Obowiązek umownego powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do numeru rejestracyjnego pojazdu
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawnie uzasadnione interesy administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 września 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 27 listopada 2008r.