Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Kierunki zmian w wymogach prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych na gruncie RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Klauzula informacyjna w związku ze zbieraniem zgód na wykonanie robót budowlanych
Klauzula informacyjna do wykorzystania na potrzeby przeprowadzenia wyborów na członka Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe
Administrator danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Udostępnienie członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej dokumentów dotyczących umów o pracę i umowy układu zbiorowego pracy
Dostęp członka rodziny osoby zrzeszonej w spółdzielni do danych zgromadzonych w rejestrze
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - I Wydział Cywilny z dnia 18 czerwca 2010 r.