Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Dostęp do wykazu lokali objętych kwarantanną przez spółdzielnię mieszkaniową
Stosowanie i obsługa systemu zdalnego odczytu stanu wodomierzy a RODO
Jak prawidłowo doręczać korespondencje we wspólnocie mieszkaniowej
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Kierunki zmian w wymogach prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych na gruncie RODO
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do otrzymania kopii uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej zawierającej dane osobowe
Administrator danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Udostępnienie członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej dokumentów dotyczących umów o pracę i umowy układu zbiorowego pracy
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r.