Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Pozew w imieniu tysięcy Holendrów przeciwko Google: żądają odszkodowania w wysokości 750 Euro na osobę
ICO publikuje zalecenia dla projektantów gier dotyczące przestrzegania Kodeksu dla dzieci
CNIL nałożył na TikTok grzywnę w wysokości 5 mln euro za brak możliwości bezpośredniego odrzucenia plików cookies
Szwajcaria: NCSC zajmuje się witrynami zhakowanymi w celu optymalizacji pod kątem wyszukiwarek
SCOPE Europe ogłasza, że Open Telekom Cloud firmy T-Systems jest zgodne z unijnym Kodeksem postępowania w chmurze
DCMS publikuje kodeks postępowania dla operatorów i programistów sklepów z aplikacjami
Globalna Platforma Prywatności - IAB Tech Lab sfinalizowana
TikTok może zostać ukarany grzywną w wysokości 27 milionów funtów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – informuje w swoim obwieszczeniu ICO
Duński organ ochrony danych Datatilsynet uznaje korzystanie z Google Analytics za sprzeczne z RODO
Niemiecki rząd przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie usług zarządzania zgodami na pliki cookie
INFOGREFFE ukarana karą w wysokości 250 000 euro
Atak hackerski na użytkowników Signala
Alternatywy dla plików cookies stron trzecich
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Zaszyfrowany ruch w sieci. Raport ENISA
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Możliwość korzystania z usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w świetle dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29