Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Globalna Platforma Prywatności - IAB Tech Lab sfinalizowana
TikTok może zostać ukarany grzywną w wysokości 27 milionów funtów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – informuje w swoim obwieszczeniu ICO
Duński organ ochrony danych Datatilsynet uznaje korzystanie z Google Analytics za sprzeczne z RODO
Niemiecki rząd przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie usług zarządzania zgodami na pliki cookie
INFOGREFFE ukarana karą w wysokości 250 000 euro
Atak hackerski na użytkowników Signala
Alternatywy dla plików cookies stron trzecich
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Zaszyfrowany ruch w sieci. Raport ENISA
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Możliwość korzystania z usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w świetle dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Operatorzy wyszukiwarek internetowych jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29