Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Podmioty lecznicze i sklepy w planie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2017 rok
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 lipca 2004 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 maja 2010 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 września 2008 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 maja 2008 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 marca 2005 r.