Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory klauzul informacyjnych i zgód

Klauzula informacyjna dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna w umowach zlecenia
Klauzula informacyjna w związku ze zbieraniem zgód na wykonanie robót budowlanych
Klauzula informacyjna do wykorzystania na potrzeby przeprowadzenia wyborów na członka Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Zgoda na przetwarzanie wizerunku pacjenta przez lekarza do celów dydaktycznych
Klauzula zgody w związku z przesyłaniem informacji handlowych
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę przystępującą do dobrowolnych świadczeń medycznych
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wynajmującego
Klauzula informacyjna w umowach zawieranych z klientami zarówno instytucjonalnymi (dane osób reprezentujących podmiot) jak i indywidualnymi
Klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych/ rejestrach/ ewidencjach z danymi „wizytówkowymi” (służbowymi)
Klauzula informacyjna w związku ze zgłoszeniem pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o przekroczeniu limitu składek
Klauzula informacyjna w oświadczeniu dla celów ulgowego obliczania podatku dochodowego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o dodatku kilometrowym
Klauzula informacyjna dla pacjentów w związku z korzystaniem z usług szpitala
Klauzula informacyjna dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej