Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory klauzul informacyjnych i zgód

Poinformowanie o monitoringu wizyjnym
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Klauzula informacyjna dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
Zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika
Klauzula informacyjna do stosowania w ogłoszeniach rekrutacyjnych online
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w aktualnej rekrutacji
Klauzula informacyjna dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna w umowach zlecenia
Klauzula informacyjna w związku ze zbieraniem zgód na wykonanie robót budowlanych
Klauzula informacyjna do wykorzystania na potrzeby przeprowadzenia wyborów na członka Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Zgoda na przetwarzanie wizerunku pacjenta przez lekarza do celów dydaktycznych
Klauzula zgody w związku z przesyłaniem informacji handlowych
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę przystępującą do dobrowolnych świadczeń medycznych
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wynajmującego
Klauzula informacyjna w umowach zawieranych z klientami zarówno instytucjonalnymi (dane osób reprezentujących podmiot) jak i indywidualnymi