Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Dostęp do wykazu lokali objętych kwarantanną przez spółdzielnię mieszkaniową
Stosowanie i obsługa systemu zdalnego odczytu stanu wodomierzy a RODO
Jak prawidłowo doręczać korespondencje we wspólnocie mieszkaniowej
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Kierunki zmian w wymogach prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych na gruncie RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Konsekwencje dla zarządów spółdzielni mieszkaniowych w Polsce w myśl nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - część 2
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – konsekwencje dla zarządów spółdzielni mieszkaniowych
Udostępnianie danych komornikom przez spółdzielnię mieszkaniową
Przechowywanie przez spółdzielnie mieszkaniowe dokumentów potwierdzających posiadanie przez określone osoby praw do lokalu
Upublicznianie wizerunku osób korzystających z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni mieszkaniowej w Biuletynie spółdzielni
Przetwarzanie danych osobowych osób wspólnie zamieszkujących lokal
Upublicznianie danych osobowych członków rady nadzorczej i rad osiedli na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej
Obowiązek umownego powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do numeru rejestracyjnego pojazdu
Udział w warsztatach wraz z imiennym ceryfikatem oraz materiałami szkoleniowymi - Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Udostępnienie członkom spółdzielni do wglądu danych zawartych w aktach osobowych pracowników