Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kryteria wyboru firmy oferującej usługę outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące danych przedsiębiorców
Przekazywanie danych osobowych firmie badawczej
Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Powierzenia przetwarzania danych przez spółkę
Wykorzystanie danych osobowych klientów w celu przedstawienia produktów podmiotu
Dane osobowe akcjonariuszy jako zbiór danych osobowych
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 września 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r.