Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

REJESTRACJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

 

1) Warunkiem uczestnictwa w Akademii Zawodowej Inspektora Ochrony Danych jest:

 

a) zgłoszenie udziału

b) dokonanie płatności przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia.

 

2) Po otrzymaniu płatności istnieje możliwość otrzymania faktury. W takim przypadku należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury na adres email: office@jds.com.pl. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma dla dokonania zakupu prosimy o stosowną informację na adres email: office@jds.com.pl

 

3) W przypadku zgłoszenia udziału i dokonania płatności zostanie uczestnikowi przesłany kod dostępu do strony zapisu gdzie publikowane będą linki do szkoleń, nagrań oraz materiałów szkoleniowych w ramach bieżącej edycji Akademii. Link do szkolenia online w okresie minimum 1 dzień przed terminem szkolenia, link do nagrania ze szkolenia będzie zamieszczony najpóźniej następnego dnia roboczego po szkoleniu, materiały szkoleniowe będą zamieszczane następnego dnia roboczego po szkoleniu.

 

4) W przypadku, gdyby Akademia nie odbędzie się z winy organizatora, cała kwota zostanie zwrócona przez organizatora zna rachunek uczestnika w ciągu 7 dni po planowanym terminie pierwszego szkolenia.

 

5) W przypadku rezygnacji z udziału w Akademii, gdy uczestnik nie anuluje swojego zgłoszenia najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem pierwszego szkolenia, będzie obciążony pełnymi kosztami udziału.

 

6) Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat udziału przesyłany drogą mailową w formacie pdf w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu danej edycji Akademii. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail office@jds.com.pl imienia i nazwiska, które ma zostać umiesczone na certyfikacie.

 

7) W przypadku chęci otrzymania imiennego certyfikatu udziału w formie drukowanej należy dokonać dodatkowej płatności w wysokości 123 zł brutto (100 zł netto + 23% VAT). Certyfikat zostanie przesłany w terminie do 14 dni od daty zakończenia danej edycji Akademii. W celu otrzymania wydrukowanego certyfikatu należy przesłać na adres e-mail office@jds.com.pl adres korespondencyjny na jaki ma zostać doręczony certyfikat.

 

8) Uczestnikom rezerwującym udział w kolejnych edycjach Akademii przysługuje rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej.

 

9) Każdy uczestnik Akademii ma możliwość bezpłatnego dostępu do nagrań wszystkich wykładów danej edycji Akademii w terminie do 14 dni od daty zakończenia danej edycji Akademii z nielimitowaną ilością odtworzeń.

 

10) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szczegółowym.

 

11) Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie przez organizatorów Akademii Zawodowej Inspektora  Ochrony Danych JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

AKADEMIA ZAWODOWA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

I EDYCJA

 

CENA: 399 złotych brutto (324,39 złotych netto )/  ZA PAKIET - 4 SZKOLEŃ

 

ZAPISZ SIĘ I ZAPŁAĆ >>>>>>> LINK  (LISTA ZAMKNIĘTA)

(do zapisania się wystarczy wpisać adres e-mail i dokonać płatności za kod dostępu do strony, na której zamieszczane będą wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa w Akademii).

 

 

CHCESZ POTRZYMAĆ DRUKOWANY CERTYFIKAT UDZIAŁU W I EDYCJI AKADEMII ZAWODOWEJ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

ZAPŁAĆ>>>>>> LINK