Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Transfer danych do Wielkiej Brytanii
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem oraz materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak zadbać o zgodność z RODO? - WEBINAR - 14 maja 2021 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29