Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Transfer danych do Wielkiej Brytanii
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem - Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę - WEBINAR - 5 marca 2021 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29