Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Organy

 

Na tej stronie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące polskich i międzynarodowych instytucji zajmujących się m. in. szeroko pojętą problematyką ochrony danych osobowych.

 

Wybrane, działające w Polsce i na świecie organy:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Parlament Europejski (PE)

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska (KE)

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Światowa Sieć Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (GPEN)

Grupa Robocza Art. 29

Grupa Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych (Joint Supervisory Authority of Customs)

Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac)

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EIOD)