Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Analiza przez inspektorów GIODO zapisów w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w umowie dotyczącej badania klinicznego
Podmiot odpowiedzialny za przechowywanie danych osobowych zawartych w liście uczestników badania klinicznego
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Kto ponosi odpowiedzialność karną
Obszar przetwarzania danych
Odpowiedzialność karna pracownika za przetwarzanie danych osobowych
Rejestr gości wchodzących do biura