Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

CNIL rozpoczyna publiczną dyskusję w sprawie zdalnego monitorowania egzaminów online
Inspektor ochrony danych w sektorze oświaty
Webinar Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla placówek oświatowych: naruszenia ochrony danych
Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Udostępnianie wyników rekrutacji na studia na podstawie dostępu do informacji publicznej
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Rejestracja zbiorów danych przez szkołę
Komu szkoła powinna nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Obowiązki szkoły jako administratora danych
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Kto jest administratorem danych w szkole, szkoła czy dyrektor szkoły?
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne