Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory dokumentów

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr czynności przetwarzania
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Przykładowy plan sprawdzeń
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Wzór sprawozdania
Wzór rejestru zbiorów danych
Wzór protokołu z oględzin
Wzór protokołu odebrania ustnych wyjaśnień
Wzór notatki z czynności podjętych w ramach sprawdzenia realizowanego przez ABI
Wzór programu sprawdzenia
Wzór planu sprawdzeń
Oświadczenie o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych osobowych
Klauzula zgody w związku z przesyłaniem informacji handlowych
Klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę przystępującą do dobrowolnych świadczeń medycznych

Ochrona danych osobowych – dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych stanowi jedno z najważniejszych zadań każdego administratora. Obowiązek ten reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dokumentacja, w myśl tych regulacji prawnych dotycząca ochrony danych osobowych powinna zawierać m.in.: politykę bezpieczeństwa, ewidencję upoważnień, sprawozdania ze sprawdzenia oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi.

Wzory dokumentów ochrony danych osobowych

W Odoserwis.pl publikujemy wzory dokumentów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane m.in. w firmach, przez administratorów danych. Prezentowana dokumentacja, która dotyczy tak ważnej kwestii, jaką jest ochrona danych osobowych, została przygotowana przez ekspertów-praktyków Odoserwis.pl, posiadających wieloletnie doświadczenie w tej tematyce. Wzory dokumentów można pobrać oraz wykorzystać. Wśród nich znajdują się między innymi takie szablony, jak:

  • wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

  • wzór rejestru zbiorów danych,

  • wzór protokołu z oględzin,

  • wzór protokołu odebrania ustnych wyjaśnień,

  • wzór notatki z czynności podjętych w ramach sprawdzenia realizowanego przez ABI,

  • oświadczenie o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych osobowych,

  • klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych,

  • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • wzór polityki bezpieczeństwa.