Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory dokumentów

Wzór / formularz rejestru czynności przetwarzania w obszarze marketingu
Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i komunikacji z organem nadzoru
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zestaw wzorów rejestrów na potrzeby RODO
Przygotowanie organizacji do RODO: Inwentaryzacja danych osobowych
Upoważnienie to dokument nadający uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych oraz oświadczenie pracownika
Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych
Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr czynności przetwarzania
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO