Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Belgijski sąd gospodarczy kieruje wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego do TSUE w sprawie IAB TCF
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Kto jest administratorem a kto procesorem w procesie przetwarzania danych
Administrator danych i przetwarzający w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Sieciowe serwisy społecznościowe (SNS) jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Operatorzy wyszukiwarek internetowych jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Komu szkoła powinna nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Obowiązki szkoły jako administratora danych
Kto jest administratorem danych w szkole, szkoła czy dyrektor szkoły?