Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Hiszpański Urząd Ochrony Danych (AEPD) publikuje ciekawy artykuł na temat transparentności w kontekście sztucznej inteligencji (AI)
Francja: Noyb złożył trzy skargi do CNIL w sprawie nielegalnego przetwarzania danych przez trzy popularne aplikacje
Datatilsynet rozszerza wytyczne dotyczące prawa do usunięcia danych z wyszukiwarek
WIELKA BRYTANIA: Sąd Najwyższy odrzuca pozew zbiorowy przeciwko Google i DeepMind
Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-487/21 | Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF
TSUE nakłada na wyszukiwarki obowiązek usuwania wyników wyszukiwania, gdy są one ewidentnie niedokładne
Holenderska Fundacja Ochrony Danych (SDBN) składa skargę przeciwko Twitterowi za nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych
Hiszpański organ ochrony danych (AEPD) nakłada na CaixaBank grzywnę w wysokości 25 000 euro za naruszenie art. 16 RODO (brak sprostowania danych)
Włoski organ ochrony danych (Garante) nakłada grzywnę na BPER Banca za niespełnienie żądania usunięcia danych osoby, której dane dotyczą
Kara administracyjna za utratę świadectwa pracy przez pracodawcę i niezgłoszenie tego zdarzenia do UODO
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Doszło do naruszenia ochrony danych. Co zrobić?
Jakie informacje powinny być podane w zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osoby, której dane dotyczą (zgodnie z decyzją Prezesa UODO).
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29