Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Kara administracyjna za utratę świadectwa pracy przez pracodawcę i niezgłoszenie tego zdarzenia do UODO
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Doszło do naruszenia ochrony danych. Co zrobić?
Jakie informacje powinny być podane w zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osoby, której dane dotyczą (zgodnie z decyzją Prezesa UODO).
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29