Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Rekordowa kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!
Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi to sfera obowiązków pracowników czy administratora na podstawie decyzji UODO
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Jak prawidłowo doręczać korespondencje we wspólnocie mieszkaniowej
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Zaszyfrowany ruch w sieci. Raport ENISA
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
Bezpieczna praca zdalna
Bezpieczna praca zdalna
Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Bezpieczna praca zdalna
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okiem Sądu Najwyższego
Analiza ryzyka w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
Opinia GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty e-mail
Czy dane osobowe przesyłane w sieciach informatycznych powinny być szyfrowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Kryteria wyboru firmy oferującej usługę outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29