Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Zaszyfrowany ruch w sieci. Raport ENISA
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
Bezpieczna praca zdalna
Bezpieczna praca zdalna
Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Bezpieczna praca zdalna
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okiem Sądu Najwyższego
Analiza ryzyka w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
Opinia GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty e-mail
Czy dane osobowe przesyłane w sieciach informatycznych powinny być szyfrowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Kryteria wyboru firmy oferującej usługę outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Komu szkoła powinna nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne
Tajny czy jawny charakter sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w świetle prawa do informacji publicznej