Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Czy mała firma powinna chronić dane osobowe?
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Publikacja danych uczestników konkursu
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 października 2012 r.

Ochrona danych osobowych a działalność gospodarcza - artykuł

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku, wprowadziły szereg ważnych zmian dotyczących organizacji ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, a także podmiotach administracji publicznej. By je dokładnie poznać, warto sięgnąć po specjalistyczne artykuły, porady i wzory dokumentów, które można znaleźć w Odoserwis.pl. Są one dedykowane nie tylko inspektorom ochrony danych czy administratorom bezpieczeństwa informacji, ale wszystkim osobom, które zawodowo zajmują się tematyką ochrony danych osobowych. Mogą one stanowić również ważny punkt odniesienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Artykuły i opinie przygotowane przez ekspertów

Każdy artykuł znajdujący się w Odoserwis.pl, poruszający kwestie związane z ochroną danych osobowych został przygotowany przez ekspertów-praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w tej tematyce. Jesteśmy – specjalistycznym portalem poświęconym w całości różnego rodzaju zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych, takim jak na przykład dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych czy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych