Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Datatilsynet wydał kompleksowe wytyczne dotyczące dostępu pracodawców do skrzynek mailowych pracowników i innych przechowywanych elektronicznie materiałów
CNPD prosi o publiczne komentarze na temat oceny wyników pracowników będących inspektorami ochrony danych
DPC Irlandii wydaje wytyczne dotyczące ochrony danych w miejscu pracy
Brytyjski organ ochrony danych (ICO) publikuje projekt wytycznych w sprawie monitorowania pracowników
Holenderski sąd zasądził 75 000 euro dla zwolnionego pracownika, który nie zgodził się na pozostawienie włączonej kamery internetowej podczas pracy
Norweski organ ochrony danych (Datatilsynet) opublikował raport na temat monitorowania pracowników
Lista kontrolna do przeprowadzenia samodzielnego audytu zgodności z RODO w działach kadr
Czy pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia z instytucją finansową oferującą pracowniczy program emerytalny (PPE)?
Zalecenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej/telepracy
Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w opinii PUODO
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
Uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa
Przetwarzania danych podczas pandemii koronawirusa. Oświadczenie Przewodniczącej EROD
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w okresie pandemii koronawirusa
Bezpieczna praca zdalna
Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Monitoring wizyjny w firmie. Warsztaty
Używanie adresu byłego pracownika
Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników