Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w opinii PUODO
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
Uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z epidemią koronawirusa
Przetwarzania danych podczas pandemii koronawirusa. Oświadczenie Przewodniczącej EROD
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w okresie pandemii koronawirusa
Bezpieczna praca zdalna
Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Monitoring wizyjny w firmie. Warsztaty
Używanie adresu byłego pracownika
Monitorowanie poczty elektronicznej pracowników. Wskazówki Fińskiego organu nadzorczego.
Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników
Monitorowanie trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych
W jaki sposób prowadzić monitoring w miejscu pracy
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Jak prowadzić rekrutacje kandydatów online nie naruszając RODO?
Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował nową publikacje „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”.
Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO i ich konsekwencje