Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Monitoring wizyjny w firmie. Warsztaty
Używanie adresu byłego pracownika
Monitorowanie poczty elektronicznej pracowników. Wskazówki Fińskiego organu nadzorczego.
Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników
Monitorowanie trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych
W jaki sposób prowadzić monitoring w miejscu pracy
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Jak prowadzić rekrutacje kandydatów online nie naruszając RODO?
Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował nową publikacje „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”.
Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO i ich konsekwencje
Kontrola prywatnych narzędzi pracownika użytych w miejscu pracy wbrew regulacjom pracodawcy
Kontrola sprzętu i narzędzi udostępnionych przez pracodawcę
Zakres dopuszczalnej kontroli pracownika przez pracodawcę
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Przetwarzanie danych wrażliwych pracowników w związku z obowiązkami ciążącymi na pracodawcy w razie wystąpienia zdarzenia, które może być uznane za wypadek przy pracy
Okres przechowywania dokumentacji ze szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Udostępnianie danych podmiotom leczniczym w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej medycyny pracy