Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Zatrzymanie dowodu tożsamości w bibliotece
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Pozyskiwanie przez instytucje finansowe tzw. list PEP –ów
Zakres danych osobowych w deklaracji członkowskiej
Zakres danych osobowych w uchwale o ustanowieniu odrębnej własności lokalu