Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

NSA: przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO
Accredia będzie wspierać Włochów w celu zarządzania akredytacjami jednostek oceniających zgodność
Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii aktualizuje wytyczne dotyczące międzynarodowych przekazów danych osobowych
Serbia - administracja publiczna zobowiązana do publikowania informacji o swojej pracy
Urząd Ochrony Danych Osobowych bada okoliczności wycieku danych sygnalistów z Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska podaje „Rzeczpospolita”
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Pozyskiwanie numeru działki za pomocą tzw. umowy śmieciowej
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2022 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.