Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Udostępnienie danych do Urzędu Statystycznego przez leasingodawcę
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnianych w oparciu o przepisy prawa pracy
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Pozyskiwanie numeru działki za pomocą tzw. umowy śmieciowej
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.