Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

3 kluczowe kompetencje miękkie w pracy Inspektora Ochrony Danych - WEBINAR - 22 czerwca 2021 r.

09/06/2021

Kompetencje Miękkie Iod,

Czy w Twojej organizacji borykasz się z brakiem zrozumienia i współpracy ze strony zarządu lub innych pracowników? Twoje zalecenia czy rekomendacje nie zostają wdrożone? Zastanawiasz się jak efektywnie komunikować się z zarządem? Jako Inspektor Ochrony Danych pełnisz różne funkcje m.in. monitorującą, informacyjną, audytorską, szkoleniową, punktu kontaktowego - a to wszystko łączy w sobie pewne istotne kompetencje miękkie.


Ten webinar jest dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz jasno wyznaczać granicę i skutecznie monitorować przestrzegania RODO i innych procedur z zakresu ochrony danych osobowych w Twojej organizacji
  • chcesz efektywnie komunikować się z zarządem oraz pracownikami, którzy przetwarzają dane osobowe
  • chcesz przekonać zarząd lub współpracowników do Twoich uwag i zaleceń
  • chcesz skutecznie komunikować się z organem nadzorczym
  • chcesz budować swój wizerunek Inspektora Ochrony Danych jako niezależnej jednostki posiadającej autorytet w kwestii zarządzania ochroną danych osobowych

 

Podczas tego webinaru poznasz 3 kluczowe kompetencje IOD:

  • Asertywność - czyli jak wyznaczać granice i być stanowczym w sprawowaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w różnorodnych relacjach
  • Perswazja - etyczna forma wpływu na innych
  • Motywacja - jak uniknąć wypalenia zawodowego jako Inspektor Ochrony Danych

 

JDS Consulting – organizator szkolenia - jako pierwsza firma w Polsce oferuje kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie kompetencji miękkich na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. Identyfikujemy bariery i wyzwania w pracy IOD oraz opracowujemy indywidualne programy rozwoju kluczowych kompetencji miękkich z uwzględnieniem indywidualnych cech osobowościowych oraz kultury organizacyjnej i modelu funkcjonowania IOD w danej organizacji. Zwiększamy komfort i efektywność funkcjonowania jako IOD jednocześnie przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu w wymagającym środowisku pracy Inspektora Ochrony Danych.

 

 

Prowadzący szkolenie - Magdalena Sławska - trener, certyfikowany coach, psycholog biznesu. Jako coach pracuję z kadrą zarządzającą, przedsiębiorcami i managerami w wyznaczaniu i osiąganiu celów zawodowych jak i biznesowych. Jako trener wspieram w rozwijaniu kompetencji miękkich takich jak: komunikacja, asertywność, zarządzanie sobą w czasie czy sprzedaż. Współpracując z JDS Consulting specjalizuję się w rozwoju kompetencji miękkich w pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych umożliwiających skuteczną realizację zadań określonych w RODO i wytycznych KE.

 

Zapraszamy!
-----------------------

Stoisz przed dużym wyzwaniem w ramach pracy jako IOD? Pracujesz nad aspektem wymagającym rozwiązania? Chcesz poznać szerszy kontekst i opinie ekspertów stojących przed Tobą wyzwań z zakresu ochrony danych osobowych?

Zgłoś do nas ważne dla Ciebie tematy, a my przygotujemy specjalistyczne webinary wraz z materiałami szkoleniowymi!

 

Jeżeli chcesz być informowany o naszych wydarzeniach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

 

TERMIN: 22 czerwca 2021 r.

CZAS: 10.00. - 11.00.
MIEJSCE: online platforma ClickMeeting (otrzymasz link do webinaru)
ORGANIZATOR: JDS  Consulting sp. z o.o. sp.k.
 
Udział w webinarze jest bezpłatny.
 

 

Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie i w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisanymi warunkami, a w przypadku wyboru opcji odpłatnej także w celu wystawienia certyfikatu i w celach rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

Kompetencje Miękkie Iod,
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Zapewnienie zgodności z RODO a norma ISO/IEC 27001. Korzyści z wdrażania normy - WEBINAR - 11 czerwca 2021 r.
Konferencja ZFODO - Aktualne wyzwania ochrony danych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO - 8 czerwca 2021 r.
Konferencja ZFODO - Aktualne wyzwania ochrony danych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO - 8 czerwca 2021 r.
RODO w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej - WEBINAR - 1 czerwca 2021 r.
RODO w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej - WEBINAR - 1 czerwca 2021 r.