Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Zasady prowadzenia akt pracowniczych w 2019 r.

2019-10-21


City Solei Boutique Hotel, ul. Wenecjańska 10, Poznań

Organizator: JDS Consulting

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

Szerokie zmiany w przepisach prawa, które weszły w życie w 2019 r. wprowadziły szereg odmienności w stosunku do dotychczasowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Niniejsze szkolenie ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie zagadnień związanych z prowadzeniem akt zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej, od chwili zgłoszenia kandydata do pracy, po jego zatrudnienie aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

 

Rekrutacja pracownika. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, których dokumentów można żądać od kandydata do pracy w toku rekrutacji, a których bezwzględnie nie można pozyskiwać, a także jak długo można je przechowywać w zależności czy doszło do nawiązania stosunku pracy czy też nie.

Zatrudnienie pracownika. Zostaną omówione aspekty związane z gromadzeniem dokumentacji do akt pracowniczych, w tym w szczególności pozyskiwanie kserokopii dokumentów oraz problematyka i odpowiedzialność, w związku z przetwarzaniem tzw. danych nadmiarowych.

Rozwiązanie stosunku pracy. Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów prawa pracy – omówienie przepisów przejściowych i dostosowujących? Jakie obowiązki ma pracodawca względem osoby, która nie jest już pracownikiem?

Dokumentacja cudzoziemców. Porównanie obowiązków pracodawcy przetwarzającego dane polskich i zagranicznych pracowników.

Odpowiedzialność pracodawcy związana z przetwarzaniem dokumentacji pracowniczej. Odpowiedzialność administracyjna, cywilnoprawna oraz karna.

 

Nadto, w toku szkolenia zostanie zaprezentowana tabela porównawcza, rozstrzygająca które rodzaje dokumentacji można przetwarzać wobec pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r., a które po tym czasie.

 

Niniejsze szkolenie będzie również platformą do wymiany doświadczeń w wykładowcami oraz pomiędzy uczestnikami

 

W ramach szkolenia będą zaprezentowane wzory dokumentów, które znajdziecie Państwo również na łamach portalu odoserwis.pl. Dla każdego uczestnika oferujemy półroczny abonament dostępowy w cenie szkolenia.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość.

 

Serdecznie zapraszamy!

Anna Rybak

Business Development Manager

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Anna Rybak

22 651 60 31

664 169 694

a.rybak@jds.com.pl