Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Monitoring w firmie - jak prawidłowo zorganizować i prowadzić monitorowanie pracowników i osób trzecich?

2019-10-22


City Solei Boutique Hotel, ul. Wenecjańska 10, Poznań

Organizator: JDS Consulting

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Szanowni Państwo,

 

Monitoring był dotychczas zagadnieniem pozbawionym szerszych rozwiązań normatywnych w polskich aktach prawnych. Kolejna reforma przepisów ochrony danych osobowych, która weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r. wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu. Na firmy stosujące monitoring zostały nałożone dodatkowe obowiązki zróżnicowane w zależności od kategorii osób, których dane są przetwarzane. Inne wymogi będzie należało spełnić, jeżeli monitoruje się dane pracowników, czy zleceniobiorców, a inne w przypadku monitorowania osób trzecich. Warto także pamiętać o wysokiej odpowiedzialności finansowej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, nawet do 20 milionów EURO, która została przewidziana w przepisach RODO. 

 

Pojęcie monitoringu jest wyjątkowo obszerne. Należy zauważyć, że obejmuje nie tylko montaż kamer przemysłowych w zakładzie pracy, ale również wiele innych form takich jak monitorowanie poczty elektronicznej, innych zasobów elektronicznych pracownika, czy też monitorowanie pojazdów za pomocą urządzeń GPS. Pracodawcy chętnie sięgają do nowoczesnych form nadzoru na funkcjonowaniem zakładu pracy, lecz należy pamiętać, że nie wszystko jest dozwolone. 

 

Szkolenie porusza praktyczne aspekty związane z regulacjami dotyczącymi monitoringu w każdej z jego dostępnych form, biorąc pod uwagę zarówno przepisy, które weszły w życie po dniu 4 maja 2019 r., jak również orzecznictwo sądowe, dawne wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych oraz aktualne wydawane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zorganizować monitoring w firmie, jak wypełnić obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa, a także jak przygotować praktyczną wewnętrzną dokumentację. Dodatkowo Uczestnikom zostaną przekazane wzory dokumentów do wykorzystania w swojej organizacji.

 

Niniejsze szkolenie będzie również platformą do wymiany doświadczeń w wykładowcami oraz pomiędzy uczestnikami

 

W ramach szkolenia będą zaprezentowane wzory dokumentów, które znajdziecie Państwo również na łamach portalu odoserwis.pl. Dla każdego uczestnika oferujemy półroczny abonament dostępowy w cenie szkolenia.

Gwarantujemy najwyższą jakość.

 

Serdecznie zapraszamy!

Anna Rybak

Business Development Manager

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Anna Rybak

22 651 60 31

664 169 694

a.rybak@jds.com.pl