Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Praktyka kontroli Państwowej Inspekcji Pracy po wejściu w życie ustawy wdrażającej RODO – co zmienia się po 4 maja 2019 r.

2019-10-28


Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, Wrocław

Organizator: JDS Consulting

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 4 maja 2019 r. w Kodeksie pracy pojawiły się nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to skutek kolejnego etapu dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów RODO. W wyniku reform Państwowa Inspekcja Pracy zyskała szereg dodatkowych obszarów, które mogą podlegać jej kontroli.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in., które z obszarów działania pracodawcy są najbardziej podatne na uchybienia oraz w jaki sposób przygotować zakład pracy do zapowiedzianej kontroli. W toku szkolenia będą poruszone praktyczne aspekty i różne scenariusze aktualnie przeprowadzanych kontroli PIP, w tym m.in.:

 

- jakie uprawnienia w zakresie kontroli ochrony danych osobowych posiadają kontrolerzy PIP?

- jakie są podobieństwa i różnice między kontrolą UODO a kontrolą PIP?

- jak zaangażować powołanego Inspektora Ochrony Danych do kontroli PIP?

 

W toku szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe dokumenty i wzorcowe zapisy, które należy wprowadzić do dokumentacji z obszarów ochrony danych osobowych i prawa pracy. Uczestnicy będą mogli zweryfikować, czy stosowane przez nich klauzule informacyjne dla pracowników spełniają obowiązujące wymogi RODO i przepisów prawa pracy. Zostaną zaprezentowane wzory klauzul dotyczące różnych form monitoringu pracowniczego, a także będą omówione obowiązki informacyjne w obszarze BHP, w tym w szczególności ich realizacja w toku postępowania powypadkowego. Wykładowcy przedstawią przykłady zmian, które powinny zostać wprowadzone do regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania.

 

Nadto, przygotowana dla Uczestników tabela porównawcza ułatwi rozróżnienie, które z dokumentów powinny znajdować się w aktach pracowniczych, a które bezwzględnie powinny zostać z nich usunięte. Wykładowcy wyjaśnią wątpliwości dotyczące zgód pracowników na przetwarzanie danych osobowych, wskażą okresy przechowywania danych osobowych i sposób postępowania z dokumentacją zatrudnionych cudzoziemców.

 

Niniejsze szkolenie będzie również platformą do wymiany doświadczeń w wykładowcami oraz pomiędzy uczestnikami.

W ramach szkolenia będą zaprezentowane wzory dokumentów, które znajdziecie Państwo również na łamach portalu odoserwis.pl. Dla każdego uczestnika oferujemy półroczny abonament dostępowy w cenie szkolenia.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Rybak

Business Development Manager

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Anna Rybak

22 651 60 31

664 169 694

a.rybak@jds.com.pl