Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Konieczne zmiany Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania w 2019 r.

2019-10-29


Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, Wrocław

Organizator: JDS Consulting

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szanowni Państwo,

 

 

Nowelizacja ustawodawstwa, które weszło w życie w dniu 4 maja 2019 r. nie zawiera szczegółowych wytycznych dla pracodawców, w jaki sposób wdrożyć zapisy o ochronie danych osobowych w Regulaminach Pracy i Regulaminach Wynagradzania w poszczególnych zakładach pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że nowelizacja nakłada na pracodawców ściśle określone obowiązki związane z aktualizacją obowiązującej dokumentacji. Niniejszej szkolenie ma na celu udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób uporządkować sprawy związane z ochroną danych osobowych w Regulaminie Pracy i Regulaminie wynagradzania, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W toku szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania przez poszczególnych pracodawców w zależności od branży, w której funkcjonują, w kontekście ochrony danych osobowych, w tym m.in. wady i zalety fakultatywnego wdrożenia obydwu Regulaminów. Wykładowcy zaprezentują przykładowe zapisy, które powinny znaleźć się w dokumentach w związku z ich aktualizacją po zmianie przepisów.

 

Podczas warsztatów zostanie omówiona wielopłaszczyznowa problematyka związana z kontrolami trzeźwości pracowników, a mianowicie:

-czy kontrole trzeźwości przez pracodawcę są dopuszczalne?

-czy jest dopuszczalne stałe monitorowanie trzeźwości pracowników?

-w jaki sposób „zalegalizować” procedury związane z badaniem trzeźwości?

 

Nadto, poruszona zostanie tematyka związana z dopuszczalnością kontroli na zawartość narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, a także formy współpracy z instytucjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie przeprowadzania kontroli trzeźwości.

 

Niniejsze szkolenie będzie również platformą do wymiany doświadczeń w wykładowcami oraz pomiędzy uczestnikami

 

W ramach szkolenia będą zaprezentowane wzory dokumentów, które znajdziecie Państwo również na łamach portalu odoserwis.pl. Dla każdego uczestnika oferujemy półroczny abonament dostępowy w cenie szkolenia.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość.

 

Serdecznie zapraszamy!

Anna Rybak

Business Development Manager

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Anna Rybak

22 651 60 31

664 169 694

a.rybak@jds.com.pl